Medlemskab af TUG

DK-TUG tilbyder sine medlemmer et kombineret medlemskab af både TUG og DK-TUG.

To forskellige former for medlemskab af TUG tilbydes. Dels et nedsat kontingent til studerende og pensionister; dels et ordinært medlemskab til alle andre. Prisen er $35 årligt for studerende og pensionister og $60 årligt for alle andre (2015-priser). For de mange DK-TUG medlemmer, der allerede er medlemmer af TUG, vil det således betyde en besparelse på hhv. $30 og $35 årligt.

Det bemærkes at ifald det generelle DK-TUG kontingent er sat til nul kroner, pålægges opkrævningen af Joint TUG kontingent et administrationsgebyr på DKK 20-30.

Opkrævningen af kontingenter for fælles DK-TUG/TUG-medlemskab vil fungere således:

  • kontingent for DK-TUG og TUG opkræves samlet (i danske kroner; vi bruger en dagsaktuel dollarkurs)
  • medlemskab af TUG vil først træde i kraft når betalingen er registreret
  • DK-TUG overfører listen over fælles medlemmer til TUG.
  • DK-TUG overfører TUG medlemskabskontigenter til TUG.

Som medlem af TUG gennem DK-TUG får I de samme fordele som regulære medlemmer.

Blandt fordele ved medlemskabet af TUG er:

 
tugmedlem.txt · Sidst ændret: 03.10.2016 09:04 af daleif
 
Copyright © 2007 Dansk TeX-brugergruppe, CVR-nr. 30288076