Medlemmer

Iflg. vores vedtægter kan alle interesserede blive medlem af DK-TUG.

For kontingentåret 2018/2019 er kontingentet fastsat til 0 kroner per medlem.

Kontingentåret løber fra 1. november til 31. oktober.

Hvis man ønsker at blive medlem af foreningen henvender man sig blot til bestyrelsen.

Også ikke-medlemmer kan dog frit deltage i diskussionerne på vores mailingliste.

DK-TUG kontingent

DK-TUG kontingentet fastlægges på den årlige generalforsamling. Det står generalforsamlingen frit for at sætte beløbet til nul hvis de finder det passende.

DK-TUG kontingentet for 2016/2017 er sat til nul kroner.

Bemærk: Ifald det DK-TUG kontingentet er sat til nul kroner, vil der blive sat et mindre administrationsgebyr på de andre ydelser DK-TUG tilbyder, fx Joint TUG medlemskaber.

Joint TUG medlemskab

Som medlem af DK-TUG kan man blive medlem af den internationale TeX brugergruppe (TUG) til reduceret pris.

Se medlemskab af TUG.

 
medlem.txt · Sidst ændret: 24.01.2019 00:45 af kristian
 
Copyright © 2007 Dansk TeX-brugergruppe, CVR-nr. 30288076