Medlemmer

Iflg. vores vedtægter kan alle interesserede blive medlem af DK-TUG.

For kontingentåret 2015/2016 er kontingentet fastsat til 50 kroner per medlem.

Kontingentåret løber fra 1. november til 31. oktober.

Hvis man ønsker at blive medlem af foreningen henvender man sig blot til bestyrelsen.

Også ikke-medlemmer kan dog frit deltage i diskussionerne på vores mailingliste.

DK-TUG kontingent

DK-TUG kontingentet fastlægges på den årlige generalforsamling. Det står generalforsamlingen frit for at sætte beløbet til nul hvis de finder det passende.

DK-TUG kontingentet for 2016/2017 er sat til nul kroner.

Bemærk: Ifald det DK-TUG kontingentet er sat til nul kroner, vil der blive sat et mindre administrationsgebyr på de andre ydelser DK-TUG tilbyder, fx Joint TUG medlemskaber.

Joint TUG medlemskab

Som medlem af DK-TUG kan man blive medlem af den internationale TeX brugergruppe (TUG) til reduceret pris.

Se medlemskab af TUG.

 
medlem.txt · Sidst ændret: 03.10.2016 09:14 af daleif
 
Copyright © 2007 Dansk TeX-brugergruppe, CVR-nr. 30288076