Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

generalforsamling:2017 [04.10.2017 15:28]
kristian oprettet
generalforsamling:2017 [05.10.2017 22:07] (nuværende)
kristian
Linje 16: Linje 16:
 3. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.\\ ​ 3. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.\\ ​
 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.\\ ​ 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.\\ ​
-5. Behandling af indkomne forslag. +5. Behandling af indkomne forslag.\\  
-6. Fastsættelse af kontingentets størrelse. +6. Fastsættelse af kontingentets størrelse.\\  
-7. Valg af tillidsposter iflg. vedtægternes § 5, stk. 8. Til disse poster kan kun medlemmer af foreningen vælges. +7. Valg af tillidsposter iflg. vedtægternes § 5, stk. 8. Til disse poster kan kun medlemmer af foreningen vælges.\\  
-8. Kajas punkt vedr. kontingent, sendt på mail 19/8 +8. Kajas punkt vedr. kontingent, sendt på mail 19/8\\  
-9. Eventuelt+9. Eventuelt\\ 
  
 Vel mødt! Vel mødt!
  
 Vh Kristian Vh Kristian
 
generalforsamling/2017.txt · Sidst ændret: 05.10.2017 22:07 af kristian
 
Copyright © 2007 Dansk TeX-brugergruppe, CVR-nr. 30288076