Nittende ordinære generalforsamling

Dato: Lørdag 16/9

Tid: 13:00

Sted: Det Kgl. Bibliotek, Aarhus Universitet (vi mødes på parkeringspladsen udenfor)

Jeg vil være der i god tid og kan træffes på 22 31 80 84.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingentets størrelse.
7. Valg af tillidsposter iflg. vedtægternes § 5, stk. 8. Til disse poster kan kun medlemmer af foreningen vælges.
8. Kajas punkt vedr. kontingent, sendt på mail 19/8
9. Eventuelt

Vel mødt!

Vh Kristian

Bilag

 
generalforsamling/2017.txt · Sidst ændret: 27.09.2018 15:34 af birkelund
 
Copyright © 2007 Dansk TeX-brugergruppe, CVR-nr. 30288076