Attende ordinære generalforsamling

24.09.2016

Indbydelse til attende ordinære generalforsamling.

Generalforsamling 2016 for DK-TUG afholdes:

Lørdag 24. september kl 13:00 på Aarhus Universitet, i biblioteket ved Institut for Matematik (bygning 1536). Yderdørene er låst, men der vil være opslag med et mobil nummer man kan ringe eller SMSe til for at blive lukket ind.

Vi vil forsøge også at bruge Skype, er man interesseret i at deltage via Skype, så send os en email.

Er man forhindret i at deltage, kan man stille op til bestyrelsen via skriftlig bemyndigelse (fx ved at sende en email til bestyrelsen).

For de som har lyst, vil DK-TUG gerne give frokost efter generalforsamlingen.

Dagsorden (jf. vedtægterne)

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
  4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
  5. Behandling af indkomne forslag.
    • Herunder forslag om at gøre medlemskab af foreningen vederlagsfrit (Kristian)
  6. Fastsættelse af kontingentets størrelse.
  7. Valg af tillidsposter iflg. vedtægternes § 5, stk. 8. Til disse poster kan kun medlemmer af foreningen vælges.
  8. Eventuelt.

Med venlig hilsen,
Kristian Nordestgaard
Formand

Bilag

 
generalforsamling/2016.txt · Sidst ændret: 03.10.2016 09:01 af daleif
 
Copyright © 2007 Dansk TeX-brugergruppe, CVR-nr. 30288076