Syttende ordinære generalforsamling

%19.%09.%2015 %12:%Sep – %15:%Sep

Indbydelse til syttende ordinære generalforsamling.

19.09.2015 12:00 – 15:00

Indbydelse til syttende ordinære generalforsamling.

Syttende ordinære generalforsamling finder sted lørdag den 19. september 2015 hos Institut for Matematik, Aarhus Universitet.

Samlingspunkt: udenfor AU Library, Ny Munkegade (Ny Munkegade 118, Bygning 1536, 2. sal).

Da dørene er låst vil der være en seddel med et telefonnummer, som man skal ringe til for at blive lukket ind. Det smarteste er at anvende indgangen til bygning 1530 (Ny Munkegade 118) via parkeringspladsen foran bygning 1530. Herefter er biblioteket op ad trappen og så til venstre.

Er man ikke fra Aarhus og omegn, men har lyst til at deltage i generalforsamlingen, kan DK-TUG bidrage til dækning af transportudgifter i forbindelse med generalforsamlingen.

Er man forhindret i at deltage, kan man stille op til bestyrelsen via skriftlig bemyndigelse.

Har man et emne som man mener bør tages op på generalforsamlingen, men er selv forhindret i at deltage, kan man naturligvis sende en mail til et bestyrelsesmedlem og bede vedkommende om at tage emnet op til generalforsamlingen.

Vi ser meget gerne nye ansigter i bestyrelsen. Eneste krav til medlemmer er interesse for LaTeX og venner, samt at man ikke er bange for at give sin mening til kende. Langt det meste af bestyrelsesarbejdet sker via email.

Foreløbig dagsorden (jf. vedtægterne)

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
  4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Fastsættelse af kontingentets størrelse.
  7. Valg af tillidsposter iflg. vedtægternes § 5, stk. 8. Til disse poster kan kun medlemmer af foreningen vælges.
  8. Eventuelt.

Regnskabet bliver tilgængeligt på foreningens hjemmeside snarest. Revisorens bemærkninger vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

Forslag vedr. ændringer i foreningens vedtægter skal fremsendes til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen; dvs. senest lørdag den 12. september 2015 til formand@tug.dk. Eventuelt indkomne forslag bekendtgøres for medlemmerne senest tre dage før generalforsamlingen; dvs. senest onsdag den 16. september 2015. Andre forslag kan frit fremsættes på generalforsamlingen.

På vegne af DK-TUG bestyrelse
Kaja Christiansen
Formand

Bilag

 
generalforsamling/2015.txt · Sidst ændret: 28.09.2015 15:09 af daleif
 
Copyright © 2007 Dansk TeX-brugergruppe, CVR-nr. 30288076