Sekstende ordinære generalforsamling

%20.%09.%2014 %12:%Sep – %15:%Sep

Indbydelse til sekstende ordinære generalforsamling.

Sekstende ordinære generalforsamling finder sted lørdag den 20. september 2014 fra klokken 12, hos Institut for Matematik (Staff Lounge, Bygn. 1530, 2. sal), Aarhus Universitet. Bemærk at dørene er låst, der vil være opslag med kontakt info.

Foreløbig dagsorden (jf. vedtægterne)

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
  4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Fastsættelse af kontingentets størrelse.
  7. Valg af tillidsposter iflg. vedtægternes § 5, stk. 8. Til disse poster kan kun medlemmer af foreningen vælges.
  8. Eventuelt.

Da der reelt set ikke har været nogen bestyrelse det seneste år må vi lige se hvad der kan gøres ved punkt 3 og 4.

Jf. stk. 5 i vedtægterne kan forslag vedr. ændringer i foreningens vedtægter kan kun behandles på generalforsamlingen såfremt forslagene har været formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse og har været bekendtgjort for foreningens medlemmer senest 3 dage før generalforsamlingen. Andre forslag kan fremsættes og behandles på selve generalforsamlingen.

Følgende ændring til vedtægterne foreslås:

§5, stk 8 udvides med:

  • Hvis der til generalforsamlingen ikke kan vælges en bestyrelse med mindst 4 medlemmer, fortsætter den siddende bestyrelse som er velkommen til at rekonstituere sig efterfølgende.

Endelig dagsorden samt sted annonceres på hjemmesiden tug.dk senest 7 dage inden generalforsamlingen.

Har man transport til Aarhus, kan DK-TUG dække rejseudgifter (indenfor rimelighedens grænser).

Er man forhindret i at deltage, kan man stille op til bestyrelsen via skriftlig bemyndigelse.

Ekstraordinær generalforsamling

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen afholdes der desuden ekstraordinær generalforsamling, hvor det skal diskuteres om foreningen bør nedlægges.

Kommentarer

Jf. opråbet som blev sendt til mailinglisten

Som det er nu er bestyrelsesarbejdet, rent elektronisk. Al kommunikation sker pr. email via en lukket mailingliste. Der ud over er der naturligvis noget ekstra arbejde for hvem der nu er kasserer (betaling af regninger etc. via webbank). En gang om året er der desuden nogle konvolutter som skal pakkes og sendes.

Det kræver absolut INGEN LaTeX kundskaber. Bare en gedigen interesse for at bidrage i DK-TUG.

Personligt er jeg ked af nogle af de kommentarer som kommer tilbage om at man har indtryk af at man skal have guru niveau i LaTeX for at være i bestyrelsen. Sådan har det aldrig været. Det er fx yderst sjældent at bestyrelsen har diskuteret LaTeXniske spørgsmål. Hvis der har været noget, så har det oftest været lagt ud på den alm. mailingliste for at få alles input.

Det er helt korrekt at der gennem årene har været en del medlemmer af bestyrelsen som har været blandt de som svarer på mange spørgsmål på listen. At de har været i bestyrelsen har vel været et udtryk for at de var entusiastiske vedr. LaTeX.

En anden ting er foredrag. Jeg har lidt indtrykket af at mange er bange for at holde LaTeX foredrag. „Hvad nu hvis der er noget jeg ikke kan svare på“? Der er ikke nogen der ved alt om LaTeX og venner. Der er 5 (måske 10) i verden som jeg vil mene er på absolut guru niveau og som kan svare på stort set alt. Alle andre til tider må give fortabt og melde tilbage: „Det ved jeg ikke lige, men stik mig din email, så tjekker jeg op på det når jeg kommer hjem“.

Men se det på denne måde: Det emne du har valgt at fortælle om, ved du sikkert allerede 10 gange mere om end de 20-30 personer som er kommet for at høre foredraget. Er man i tvivl om noget under forberedelsen, er der jo mailinglisten, man kan spørge.

Jeg husker selv et foredrag, hvor Palle holdt et foredrag over preamblen til hans bachelorprojekt - meget lærerigt. Der var en del pakker jeg ikke kendte på det tidspunkt.

Omvendt synes jeg da at det fx kunne være interessant at høre mere om hvad en pastor emeritus bruger (Xe)LaTeX til.

Det har været rart at se at der har været en masse tilbagemeldinger vedr. opråbet. Vi håber at dette betyder at generalforsamlingen vil få et bedre fremmøde end sidste år (kun to mødte op).

Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling er tilføjet for at understrege alvoren af den skillevej, som DK-TUG står ved lige nu. Hvad er DK-TUGs formål i fremtiden? Har DK-TUG en fremtid? Eller er verden bare løbet fra foreninger. Hvad skal vi bruge DK-TUG til?

Det er i hvertfald ikke i nogens interesse at ende op i en situation som den vi har haft det sidste år.

/Lars Madsen

Bilag

 
generalforsamling/2014.txt · Sidst ændret: 28.10.2014 14:05 af kaja
 
Copyright © 2007 Dansk TeX-brugergruppe, CVR-nr. 30288076