Femtende ordinære generalforsamling

%21.%09.%2013 %12:%Sep – %15:%Sep

Indbydelse til femtende ordinære generalforsamling.

Femtende ordinære generalforsamling finder sted lørdag den 21. september 2013 fra klokken 12.

Vi har i år besluttet os for at holde generalforsamlingen i Københavnsområdet.

Helt specifikt bliver adressen: Kalvebod Brygge 24, 1560 København V, det er ikke ret langt fra Hovedbanegrden. Døren er sandsynligvis låst, men der vil blive ophængt en seddel med et nummer man kan ringe til for at blive lukket ind.

Er man ikke fra Københanvsområdet, og har lyst til at deltage i generalforsamlingen, så kan DK-TUG i et vist omfang bidrage til dækning af transportudgifter i forbindelse med generalforsamlingen.

Vi ser meget gerne nye ansigter i bestyrelsen. Eneste krav til medlemmer er interesse for LaTeX og venner samt at man ikke er bange for at give sin mening til kende. Langt det meste af bestyrelsesarbejdet sker via email.

Har man lyst til at nominere nogen til bestyrelsen, må man gerne sende os en mail, så vil vi lave en diskret henvendelse til vedkommende.

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år
  4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingentets størrelse
  7. Valg af tillidsposter i flg. vedtægternes § 5, stk. 8. Til disse poster kan kun medlemmer af foreningen vælges
  8. Eventuelt

Regnskabet bliver tilgængeligt på foreningens hjemmeside og vil ve tilrådighed ved generalforsamlingen.

Revisorens bemærkninger vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

Forslag vedr. ændringer i foreningens vedtægter skal fremsendes til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen; dvs. senest lørdag den 8. september 2011 til formand@tug.dk. Eventuelt indkomne forslag bekendtgøres for medlemmerne senest tre dage før generalforsamlingen; dvs. senest onsdag den 18. september 2013.

Andre forslag kan frit fremsættes på generalforsamlingen.

Anden info

Det er muligt at melde sig ind i DK-TUG ved generalforsamlingen.

Er man forhindret i at deltage, men gerne vil stille op til bestyrelsen, så kontakter man et nuværende bestyrelsesmedlem og giver vedkommende fuldmagt til at lave en opstilling.

Indkaldelse, regnskab, bilag, mm. vil løbende blive gjort tilgængelig på foreningens hjemmeside på http://www.tug.dk/generalforsamling/2013/.

Foreningens vedtægter er tilgængelig på foreningens hjemmeside på http://www.tug.dk/vedt.html.

Vi håber på et godt fremmøde!

Så kom og mød ansigterne bag nogle af navnene på mailinglisten, få en snak om LaTeX i Danmark og LaTeX i almindelighed.

/Bestyrelsen

 
generalforsamling/2013.txt · Sidst ændret: 13.09.2013 15:22 af daleif
 
Copyright © 2007 Dansk TeX-brugergruppe, CVR-nr. 30288076