Tolvte ordinære generalforsamling

%25.%09.%2010 %12:%Sep – %15:%Sep

Indbydelse til tolvte ordinære generalforsamling.

Tolvte ordinære generalforsamling finder sted lørdag den 25. september 2010 fra klokken 12.

Generalforsamlingen til foregår i StaffLounge hos Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, se evt. http://www.au.dk/da/kort/byg1530.htm. Dørene er låst, men der vil blive sat et par sedler om med telefon numre man kan ringe til for at blive lukket ind.

Er man ikke fra Århus og omegn, og har lyst til at deltage i generalforsamlingen, så kan DK-TUG i et vist omfang bidrage til dækning af transportudgifter i forbindelse med generalforsamlingen.

Vi ser meget gerne nye ansigter i bestyrelsen. Eneste krav til medlemmer er interesse for LaTeX og venner samt at man ikke er bange for at give sin mening til kende. Langt det meste af bestyrelsesarbejdet sker via email.

Har man lyst til at nominere nogen til bestyrelsen, må man gerne sende os en mail, så vil vi lave en diskret henvendelse til vedkommende.

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år
  4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingentets størrelse
  7. Valg af tillidsposter i flg. vedtægternes § 5, stk. 8. Til disse poster kan kun medlemmer af foreningen vælges
  8. Eventuelt

Regnskabet bliver tilgængeligt på foreningens hjemmeside snarest.

Revisorens bemærkninger vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

Forslag vedr. ændringer i foreningens vedtægter skal fremsendes til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen; dvs. senest lørdag den 18. september 2010 til formand@tug.dk. Eventuelt indkomne forslag bekendtgøres for medlemmerne senest tre dage før generalforsamlingen; dvs. senest onsdag den 22. september 2010.

Andre forslag kan frit fremsættes på generalforsamlingen.

Har man et emne som man mener bør tages op på generalforsamlingen, men er man selv forhindret i at deltage, så er man naturligvis velkommen til at ende en mail til et bestyrelsesmedlem og bede vedkommende om at tage emnet op til generalforsamlingen.

Anden info

Det er muligt at melde sig ind i DK-TUG ved generalforsamlingen.

Er man forhindret i at deltage, men gerne vil stille op til bestyrelsen, så kontakter man et nuværende bestyrelsesmedlem og giver vedkommende fuldmagt til at lave en opstilling.

Indkaldelse, regnskab, bilag, mm. vil løbende blive gjort tilgængelig på foreningens hjemmeside på http://www.tug.dk/generalforsamling/2010/.

Foreningens vedtægter er tilgængelig på foreningens hjemmeside på http://www.tug.dk/vedt.html.

Vi håber på et godt fremmøde!

Så kom og mød ansigterne bag nogle af navnene på mailinglisten, få en snak om LaTeX i Danmark og LaTeX i almindelighed.

/Bestyrelsen

Bilag

 
generalforsamling/2010.txt · Sidst ændret: 01.10.2010 10:47 af daleif
 
Copyright © 2007 Dansk TeX-brugergruppe, CVR-nr. 30288076