Elvte ordinære generalforsamling

%19.%09.%2009 %12:%Sep – %15:%Sep

Indbydelse til elvte ordinære generalforsamling.

Elvte ordinære generalforsamling finder sted lørdag den 19. september 2009 fra klokken 12.

Pga. sygdom har vi flyttet generalforsamlingen til Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, bygning 1530, se evt. http://www.au.dk/da/kort/byg1530.htm. Dørene er låst, men der vil blive sat et par sedler om med telefon numre man kan ringe til for at blive lukket ind.

Er man ikke fra Århus og omegn, og har lyst til at deltage i generalforsamlingen, så kan DK-TUG i et vist omfang bidrage til dækning af transportudgifter i forbindelse med generalforsamlingen.

Vi ser meget gerne nye ansigter i bestyrelsen. Eneste krav til medlemmer er interesse for LaTeX og venner samt at man ikke er bange for at give sin mening til kende. Langt det meste af bestyrelsesarbejdet sker via email.

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år
 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingentets størrelse
 7. Valg af tillidsposter i flg. vedtægternes § 5, stk. 8. Til disse poster kan kun medlemmer af foreningen vælges
 8. Eventuelt

Regnskabet bliver tilgængeligt på foreningens hjemmeside via Årsregnskab 1. juli 2008 - 30. juni 2009 snarest.

Revisorens bemærkninger vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

Forslag vedr. ændringer i foreningens vedtægter skal fremsendes til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen; dvs. senest lørdag den 12. september 2009 til formand@tug.dk. Eventuelt indkomne forslag bekendtgøres for medlemmerne senest tre dage før generalforsamlingen; dvs. senest onsdag den 16. september 2009.

Andre forslag kan frit fremsættes på generalforsamlingen.

Vedr. vedtægterne forslåes at §5, stk. 8 ændres til at

bestyrelsen består af 4-6 medlemmer, som konstituerer sig selv (med mindst en formand og en kasserer)

Har man et emne som man mener bør tages op på generalforsamlingen, men er man selv forhindret i at deltage, så er man naturligvis velkommen til at ende en mail til et bestyrelsesmedlem og bede vedkommende om at tage emnet op til generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet for medlemskab af DK-TUG for 2009-2010 forbliver uændret; dvs. 50 kroner per person.

Forslag til kontingentets størrelse kan frit fremsættes på generalforsamlingen.

(Kontingentet for fællesmedlemskab af TUG og DK-TUG er en tilkøbsydelse som er fastsat i fællesskab med TUG og det skal derfor ikke vedtages på generalforsamlingen - se http://www.tug.dk/tugmedlem for mere information.)

Der skal vælges:

 1. 1 formand
 2. 1 næstformand
 3. 1 kasserer
 4. 1-3 bestyrelsesmedlemmer
 5. 1-2 bestyrelsessuppleanter
 6. 1 revisor
 7. 1 revisorsuppleant

Det er muligt at melde sig ind i DK-TUG ved generalforsamlingen.

Er man forhindret i at deltage, men gerne vil stille op til bestyrelsen, så kontakter man et nuværende bestyrelsesmedlem og giver vedkommende fuldmagt til at lave en opstilling.

Indkaldelse, regnskab, bilag, mm. vil løbende blive gjort tilgængelig på foreningens hjemmeside på http://www.tug.dk/generalforsamling/2009/.

Foreningens vedtægter er tilgængelig på foreningens hjemmeside på http://www.tug.dk/vedt.html.

Vi håber på et godt fremmøde!

Så kom og mød ansigterne bag nogle af navnene på mailinglisten, få en snak om LaTeX i Danmark og LaTeX i almindelig.

/Bestyrelsen

 
generalforsamling/2009.txt · Sidst ændret: 27.08.2010 16:07 af daleif
 
Copyright © 2007 Dansk TeX-brugergruppe, CVR-nr. 30288076