Tiende ordinære generalforsamling

%21.%09.%2008 %12:%Sep – %15:%Sep

Indbydelse til tiende ordinære generalforsamling.

Tiende ordinære generalforsamling finder sted søndag den 21. september på tiårs dagen for stiftelsen af den Danske TeX-brugergruppe. Generalforsamlingen finder denne gang sted i København, nærmere betegnet

H.C.Ørstedsinstituttet
Bygning 04, 4. sal, 
Frokoststuen E419
Universitetsparken 5
2100 København Ø

Indgangen er ikke hovedindgangen på HCØ, men derimod indgangen ved Bygning 4: se kort.

Tak til IMF-KU for at stille lokalet til rådighed for os, det er vi meget taknemmelig for . Der vil blive hængt sedler op på dørene med et telefonnummer man kan ringe til i fald døren er låst.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år
 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingentets størrelse
 7. Valg af tillidsposter i flg. vedtægternes § 5, stk. 8. Til disse poster kan kun medlemmer af foreningen vælges
 8. Eventuelt

Årsregnskab 1. juli 2007 - 30. juni 2008

Revisorens bemærkninger vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

Forslag vedr. ændringer i foreningens vedtægter skal fremsendes til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen; dvs. senest søndag den 14. september 2008 til formand@tug.dk. Eventuelt indkomne forslag bekendtgøres for medlemmerne senest tre dage før generalforsamlingen; dvs. senest torsdag den 18. september 2008.

Andre forslag kan frit fremsættes på generalforsamlingen.

Som forslag til ændring af vedtægterne foreslås følgende

"Bestyrelsen bemyndiges ret til at kunne supplere 
 bestyrelsen med menige medlemmer i løbet af foreningsåret."

samt, §5, stk. 2 i vedtægterne ændres til

"Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1.-30. september. 
 Senest 4 uger inden generalforsamlingen skal tidspunkt og by for 
 afholdelsen og en foreløbig dagsorden annonceres ved direkte henvendelse 
 til hvert medlem. Senest 7 dage inden generalforsamlingen skal tidspunkt, 
 sted og endelig dagsorden offentliggøres."

Har man et emne som man mener bør tages op på generalforsamlingen, men er man selv forhindret i at deltage, så er man naturligvis velkommen til at sende en mail til et bestyrelsesmedlem og bede vedkommende om at tage emnet op til generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet for medlemskab af DK-TUG for 2008-2009 forbliver uændret; dvs. 50 kroner per person. Forslag til kontingentets størrelse kan frit fremsættes på generalforsamlingen.

(Kontingentet for fællesmedlemskab af TUG og DK-TUG er en tilkøbsydelse som er fastsat i fællesskab med TUG og det skal derfor ikke vedtages på generalforsamlingen - se Medlemskab af TUG for mere information.)

Der skal vælges:

 1. 1 formand
 2. 1 næstformand
 3. 1 kasserer
 4. 1-3 bestyrelsesmedlemmer
 5. 1-2 bestyrelsessuppleanter
 6. 1 revisor
 7. 1 revisorsuppleant

Det er muligt at melde sig ind i DK-TUG ved generalforsamlingen.

Indkaldelse, regnskab, bilag, mm. vil løbende blive gjort tilgængelig på foreningens hjemmeside på generalforsamling/2008.

Foreningens vedtægter er tilgængelig via Vedtægter for »Dansk TeX-brugergruppe« (DK-TUG).

Vi håber på et stort fremmøde!

Så kom og mød ansigterne bag nogle af navnene på mailinglisten, få en snak om LaTeX i Danmark og LaTeX i almindelig og hjælp os med at fejre DK-TUGs 10 års fødselsdag (samt TeXs 30 års fødselsdag).

Bestyrelsen.

 
generalforsamling/2008.txt · Sidst ændret: 05.03.2009 22:47 af arne
 
Copyright © 2007 Dansk TeX-brugergruppe, CVR-nr. 30288076