Ottende ordinære generalforsamling

%16.%09.%2006 %12:%Sep – %15:%Sep

Indbydelese til ottende ordinære generalforsamling.

Ottende ordinære generalforsamling finder sted lørdag den 16. september 2006 fra klokken 12-15 i

   Datalogisk Institut
   Ada-bygningen, lokale 018
   Åbogade 34
   8200 Århus N

Vi vil opfordre alle til at overveje at stille op til bestyrelsen, da vi godt kunne bruge nye folk.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år
 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingentets størrelse
 7. Valg af tillidsposter i flg. vedtægternes § 5, stk. 8. Til disse poster kan kun medlemmer af foreningen vælges
 8. Eventuelt

Bemærkninger til dagsordenen

ad. 4. Regnskabet bliver tilgængeligt på foreningens hjemmeside på http://www.tug.dk/generalforsamling/2006/regnskab.pdf snarest.

Revisorens bemærkninger vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

ad. 5. Forslag vedr. ændringer i foreningens vedtægter skal fremsendes til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen; dvs. senest lørdag den 9. september 2006 til formand@tug.dk. Eventuelt indkomne forslag bekendtgøres for medlemmerne senest tre dage før generalforsamlingen; dvs. senest onsdag den 13. september 2006.

Andre forslag kan frit fremsættes på generalforsamlingen.

ad. 6. Bestyrelsen foreslår at kontingentet for medlemskab af DK-TUG for 2006-2007 forbliver uændret; dvs. 50 kroner per person.

Forslag til kontingentets størrelse kan frit fremsættes på generalforsamlingen.

(Kontingentet for det nye fællesmedlemskab af TUG og DK-TUG er en tilkøbsydelse som er fastsat i fællesskab med TUG og det skal derfor ikke vedtages på generalforsamlingen - se Kajas mail for mere information.)

ad. 7. Der skal vælges:

 • 1 formand
 • 1 næstformand
 • 1 kasserer
 • 1-3 bestyrelsesmedlemmer
 • 1-2 bestyrelsessuppleanter
 • 1 revisor
 • 1 revisorsuppleant

Bilag

Indkaldelse, regnskab, bilag, mm. vil løbende blive gjort tilgængelig på foreningens hjemmeside på http://www.tug.dk/generalforsamling/2006/.

Foreningens vedtægter er tilgængelig på foreningens hjemmeside på http://www.tug.dk/vedtaegter.

Vi håber på et stort fremmøde!

Bestyrelsen.

 
generalforsamling/2006.txt · Sidst ændret: 15.09.2006 08:30 af arne
 
Copyright © 2007 Dansk TeX-brugergruppe, CVR-nr. 30288076