Sjette ordinære generalforsamling

%25.%09.%2004 %12:%Sep – %15:%Sep

Sjette ordinære generalforsamling

Sjette ordinære generalforsamling fandt sted lørdag den 25. september 2004 i Århus fra klokken 12-15 i

Datalogisk Institut
Ada-bygningen, lokale 018
Åbogade 34
8200 Århus N

Referat af generalforsamlingen 2004.

Indkaldelser med bilag er sendt ud til medlemmerne via e-post, men kan også findes her.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år
 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingentets størrelse
 7. Valg af tillidsposter i flg. vedtægternes § 5, stk. 8. Til disse poster kan kun medlemmer af foreningen vælges
 8. Eventuelt

Bilag:

 • Indkaldelse med dagsorden
 • Formandens beretning (kommer)
 • Regnskab for 2003-2004
 • Den kritiske revisors bemærkninger til regnskabet

Det kan være rart at have følgende ting at referere til, men det er ikke sendt med ud:

Vel mødt

Bestyrelsen.

 
generalforsamling/2004.txt · Sidst ændret: 06.10.2005 22:34 (ekstern redigering)
 
Copyright © 2007 Dansk TeX-brugergruppe, CVR-nr. 30288076