TeX Collection

TeX Collection 2006-2007

TeX Collection 2006/2007, der består af TeXLive, MacTeX (MacOSX), proTeXt (Windows) og CTAN,
blev sendt til alle DK-TUG medlemmer i April 2007.

OBS. Fælles DK-TUG og TUG medlemmer får TeX Collection 2006/2007 fra DK-TUG!

TeX Collection 2005 blev distribueret til alle DK-TUG medlemmer i 2005.