Kalenderen

Du kan abonnere på kalenderen (iCalendar-standarden) via http://www.tug.dk/kalender.ics.