Ekstraordinær generalforsamling

%20.%09.%2014 %15:%Sep – %16:%Sep

Ekstraordinær generalforsamling.

Til umiddelbar afholdelse efter den ordinære generalforsamling indkaldes desuden til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse samme sted.

Til den ekstraordinære generalforsamling der kun ét punkt på dagsordnen:

Nedlæggelse kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte.

Den ekstraordinære generalforsamling er rettidigt indkaldt, jf. <http://maillist.au.dk/pipermail/dk-tug.tug/2014-August/004575.html>

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling findes her