Syvende ordinære generalforsamling

%24.%09.%2005 %12:%Sep – %15:%Sep

Indbydelese til syvende ordinære generalforsamling.

Syvende ordinære generalforsamling i DK-TUG fandt sted lørdag den 24. september 2005 i Århus

Datalogisk Institut
Ada-bygningen, lokale 018
Åbogade 34
8200 Århus N

Referat

Referat af generalforsamlingen.

Dagsorden i følge vedtægterne

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år
  4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingentets størrelse
  7. Valg af tillidsposter i flg. vedtægternes § 5, stk. 8. Til disse poster kan kun medlemmer af foreningen vælges
  8. Eventuelt

Bilag

Det kan være rart at have følgende ting at referere til, men det er ikke sendt med ud:

Vel mødt

Bestyrelsen.