Introduktion til LaTeX

%12.%11.%2003 %19:%Nov – %21:%Nov

Introduktion til LaTeX

Denne side indeholder de slides der blev anvendt til foredraget »Introduktion til LaTeX« onsdag den 12. november 2003 på Aarhus Universitet.

Slidsene findes som en pdf-fil, og der er også en LaTeX man kan studere; det omtalte minimale dokument som man kan bruge som sit faste udgangangs-dokument.

De omtalte web-sider:

Nogle af de omtalte manualer: